WIZJA
 
„W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania
do szacunku dla życia, dla dobra i piękna”
 

Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju to szkoła, w której zaangażowani i ciągle doskonalący się nauczyciele są przewodnikami uczniów w poznawaniu świata wiedzy.

Wszyscy nauczyciele angażują się w wychowanie podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, są osobami aktywnymi i wiarygodnymi, służą uczniom radą i pomocą.

Uczniowie, nauczyciele i rodzice tworzą społeczność szkolną, która dobrze ze sobą współpracuje i ceni następujące wartości: szacunek dla drugiego człowieka, prawda, sprawiedliwość, odpowiedzialność, solidarność, mądrość, przyjaźń, pracowitość, patriotyzm.

Szkoła dostosowuje swą ofertę dydaktyczną i wychowawczą do możliwości i potrzeb uczniów, stwarzając im warunki do wszechstronnego rozwoju.

Rozwijając zainteresowania i kształtując charaktery uczniów, zapobiega agresji i uzależnieniom.

Podejmowane przez szkołę działania są zgodne z tym, czego oczekuje środowisko.

 

MISJA

Celem naszych działań jest to, by:

  • uczniowie byli dobrze przygotowani do dalszej nauki i życia w ciągle zmieniającym się świecie;
  • rodzice darzyli nas zaufaniem;
  • pracownicy szkoły byli zadowoleni ze swojej pracy;
  • szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku.

Chcemy:

  • zapewnić naszym uczniom wysoką jakość nauczania i wychowania, klimat życzliwości, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, bezpieczeństwo i dobrą organizację pracy;
  • przygotować uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia. 

 

MODEL ABSOLWENTA

Chcemy, by nasi absolwenci byli osobami odpowiedzialnymi, wrażliwymi, uczciwymi i ciekawymi świata i innych ludzi oraz umiejącymi dokonywać właściwych wyborów.


Załącznik:

Koncepcja pracy szkoły na lata 2016/2019