Prezydium Rady Rodziców

w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący

Skibińska Ewa

Protokolant RR

Kwiatkowska Maria

Skarbnik

Bernaś Dorota

kom. rewizyjna

Małek Iwona

kom. rewizyjna

Derylak Kinga

kom. rewizyjna

Grasza Mirosław