Dyrektor

mgr Maciej Buczek

język polski

mgr Zofia Okoń

mgr Małgorzata Sławek

mgr Irena Maksymiec

język angielski

mgr Iwona Siwiela

mgr Anna Skurzak

język niemiecki

mgr Joanna Sidor

język rosyjski

mgr Anna Skurzak

historia

mgr Iwona Ostolska

mgr Anna Tutka

wiedza o społeczeństwie

mgr Anna Tutka

geografia

mgr Danuta Kutryn

biologia

mgr Alicja Mileszczyk

chemia

mgr Małgorzata Wójcik

fizyka

mgr Mirosław Małek

matematyka

mgr Elżbieta Kurzyna

mgr Barbara Strzałka

informatyka

 

wychowanie fizyczne

mgr Maciej Buczek

mgr Artur Larwa

mgr Piotr Ohirko

mgr Jolanta Bazan Bury

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Zdzisław Solak

zajęcia artystyczne

mgr Mariola Napora

zajęcia techniczne

mgr Beata Wesołowska

religia

ks. mgr Sebastian Koper

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Anna Tutka

pedagog

mgr Irena Buczko

psycholog

mgr Joanna Cudziło-Gil

biblioteka

mgr Bożena Jechalke

mgr Anna Bielak