• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg

28 marca 2019r. odbył się XIII Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Obcojęzycznej przygotowany przez zespół nauczycieli Gimnazjum Nr1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju. Był to szczególny konkurs, ponieważ w tym roku gimnazja kończą swoją działalność.

Organizatorzy oraz uczestnicy doszli do wniosku, że konkurs wart jest kontynuacji. Realizację przedsięwzięcia przejmie zespół nauczycieli języków obcych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju. W wystąpieniu podsumowującym tegoroczną edycję konkursu Pani Joanna Sidor stwierdziła:
„Jest nam niezmiernie miło, że nasze wspólne dzieło będzie kontynuowane. Szanowni Państwo, pozwolicie, że przypomnę krótką historię konkursu. Jego pomysłodawczynią była Pani Anna Lesiczka i nauczyciele języków obcych z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Po raz pierwszy konkurs odbył się w tej szkole 18 lat temu i był kontynuowany tam przez kolejne 5 lat. Wraz z likwidacją gimnazjum w szkole budowlanej, otrzymaliśmy propozycję kontynuacji tego przedsięwzięcia, co było dla nas dużym wyróżnieniem. Podjęliśmy się tego zadania i przez 13 lat organizowaliśmy konkursy recytatorskie poezji i prozy obcojęzycznej, początkowo w j. angielskim i niemieckim, a od 6 lat również w j. rosyjskim. Konkursy odbywały się w budynku naszego gimnazjum, a od 5 lat mają one miejsce w sali kameralnej Biłgorajskiego Centrum Kultury, za co serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy również Burmistrzowi Miasta Biłgoraj, Panu Januszowi Rosłanowi, za objęcie naszego konkursu patronatem i wsparcie, jakiego nam udziela.
Dzisiaj mamy zaszczyt przekazać niniejszy projekt nauczycielom ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i cieszymy się, że konkurs nie zakończy się wraz z likwidacją gimnazjów.”

Uroczystego przekazania konkursu na ręce dyrektora Szkoły Podstawowej nr1 dokonał dyrektor Gimnazjum nr1 Maciej Buczek. Odczytał Akt przekazania:
„W imieniu zespołu nauczycieli języków obcych Gimnazjum Nr1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju, będących organizatorami Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu Poezji i Prozy Obcojęzycznej a także przy aprobacie uczestników konkursu uroczyście przekazuję to przedsięwzięcie zespołowi języków obcych Szkoły Podstawowej nr1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju. Dbajcie Państwo o utrzymanie jego poziomu i rozwijajcie innowacyjne metody pracy z młodzieżą włączając do współpracy społeczności szkół powiatu biłgorajskiego.”

W tegorocznej finałowej edycji konkursu po eliminacjach szkolnych wzięło udział 29 uczniów gimnazjów i najstarszych klas szkół podstawowych powiatu biłgorajskiego.

Wyniki konkursu w kategorii języka angielskiego

I miejsce – Weronika Maciukiewicz – Gimnazjum im. Pawła Adama w Łukowej

II miejsce – Igor Majewski – Gimnazjum im. Pawła Adama w Łukowej

III miejsce – Amelia Połubińska – Szkoła Podstawowa im. KEN w Szyszkowie

Wyróżnienia – Natalia Jarząbek, Kacper Staroń – Gimnazjum Powiatowe w Biłgoraju.

Wyniki konkursu w kategorii języka niemieckiego

I miejsce – Zuzanna Bosak - Gimnazjum Powiatowe w Biłgoraju.

II miejsce – Aleksandra Chutkowska – Gimnazjum Powiatowe w Biłgoraju.

 III miejsce – Maciej Bukarewicz – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Biłgoraju

Wyróżnienie – Weronika Skibińska – Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju

Wyniki konkursu w kategorii języka rosyjskiego

I miejsce – Alicja Nizio – Szkoła Podstawowa w Majdanie Starym

II miejsce – Aleksandra Pyda – Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

 III miejsce – Emilia Janda – Szkoła Podstawowa im. KEN w Szyszkowie

Wyróżnienie – Anna Ohirko – Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju

Serdecznie gratulujemy uczniom wspaniałych wyników i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy nauczycielom za ogromną pracę włożoną w przygotowanie dzieci do konkursu oraz zaangażowanie w realizacje całości przedsięwzięcia.

Organizatorzy

Joanna Sidor
Iwona Siwiela
Anna Skurzak