• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg

W związku z REKOLEKCJAMI WIELKOPOSTNYMI organizowanymi dla młodzieży szkolnej w parafii pw. św. Jerzego w Biłgoraju oraz koniecznością umożliwienia gimnazjalistom uczestnictwa w spotkaniach nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły.

  1. 3 i 4 kwietnia 2019r. uczniowie biorący udział w rekolekcjach, uczestniczą w naukach rekolekcyjnych w sali gimnastycznej naszego gimnazjum:

                 godz. 8.00 klasy: III /wszystkie/  

  1. 5 kwietnia 2019r. godz. 8.00 spotkanie w klasach, godz. 8.15 Msza św. w kościele pw. św. Jerzego. Uczniowie biorący udział w rekolekcjach rozpoczynają zajęcia lekcyjne po zakończeniu Mszy św. zgodnie z planem.                

Uczniowie nieuczestniczący w rekolekcjach 3 – 4 kwietnia 2019r. w czasie nauk rekolekcyjnych przebywają w bibliotece szkolnej. W dniu 5 kwietnia 2019r. przychodzą do szkoły na 8.55 i w oczekiwaniu na zajęcia lekcyjne udają się do czytelni szkolnej. Zwolnienie z uczestnictwa w rekolekcjach uczniowie przekazują wychowawcom klas.