• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg

Emilia Gałka uczennica klasy IIIe jest autorką najlepszego projektu biznesowego i zwycięzcą Konkursu „Biłgoraj Business Class”. W nagrodę otrzymała 3 tys. zł i wycieczkę do Brukseli, ufundowaną przez europosła Krzysztofa Hetmana.

Projekt pod hasłem „Biłgoraj Business Class” ruszył pod koniec kwietnia 2018 r., realizowany był przez Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z partnerami: samorządem województwa lubelskiego, powiatem biłgorajskim, gminą miasto Biłgoraj oraz gminą Biłgoraj, a także we współpracy European Business Advisory jako wykonawcą, a skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów z terenu powiatu biłgorajskiego.

Celem projektu było wsparcie i promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży, poprzez zwiększenie świadomości na temat przedsiębiorczości, podejścia do biznesu oraz możliwości jakie oferują podmioty publiczne w celu rozwoju własnej firmy.

Konkurs składał się z pięciu etapów, ostatnim była podsumowująca gala pod nazwą „DemoDay” i wręczenie nagród. Wydarzenie odbyło się w piątek, 15 czerwca, w auli I LO im. ONZ w Biłgoraju. Udział w nim wzięli: dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Artur Habza, dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości Marceli Niezgoda, starosta biłgorajski Kazimierz Paterak, wicestarosta Jarosław Piskorski, burmistrz Janusz Rosłan, wójt Wiesław Różyński, prezes Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Mateusz Bury, przedstawiciele European Business Advisory oraz uczniowie biłgorajskich szkół.

W liczbach zrealizowany projekt wyglądał następująco:
- odbyło się 16 spotkań inspiracyjnych
- 700 osób wzięło udział w spotkaniach
- 200 osób uczestniczyło w warsztatach modelowania biznesowego
- 100 pomysłów biznesowych
- wybrano 15 najlepszych pomysłów autorstwa 22 osób
- 4 intensywne szkolenia (weekendowe)
- 45 godzin doradczych
- 20 uczestników wizyty studyjnej

Uczestnicy projektu to uczniowie w wieku 15-19 lat. Emilka należała do najmłodszych, pokonała wszystkich. Zaproponowała projekt pod nazwą „Getaway cabins”, czyli zlokalizowane w lesie kabiny, dające możliwość relaksu i wyciszenia wynajmującym je osobom.

Gratulujemy Emilce sukcesu, życzymy wielu kolejnych w nauce i w biznesie. Jesteśmy z niej dumni.