• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg

„Wolność- dar czy wyzwanie?”- pod takim hasłem obradował XIV Sejmik Samorządów Uczniowskich Gimnazjów powiatu Biłgorajskiego im. Celiny Ćwikły. Uroczystość, która odbyła się w naszym gimnazjum 29 maja 2018r poświęcona była stuleciu niepodległości państwa polskiego i 440 rocznicy powstania miasta Biłgoraja.

 W Sejmiku uczestniczyli przedstawiciele samorządów Uczniowskich: Gimnazjum we Frampolu, Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju, Gimnazjum w Bukowej, Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju, Szkoły Podstawowej w Majdanie Starym, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju, będącej partnerem organizacyjnym i  Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju. W charakterze obserwatorów uczestniczyli reprezentanci Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju.

W programie obrad znalazły się prelekcje zaproszonych gości, prezentacja multimedialna, gra miejska, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego oraz część artystyczna. Głównym punktem obrad było głosowanie nad projektem Uchwały sejmikowej oraz przyjęcie jej do realizacji.

Po otwarciu obrad i przyjęciu  Regulaminu Sejmiku zebrani wysłuchali ciekawych prelekcji. Pan Janusz Rosłan – Burmistrz Miasta Biłgoraj wygłosił prelekcję pt. „Skąd się biorą pieniądze na inwestycje?”,
 a Pani Dorota Skakuj- Dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej przybliżyła zebranym historię miasta Biłgoraja podczas I wojny światowej.  Zdobyta wiedza przydała się później podczas realizacji gry miejskiej.
Kolejnym punktem obrad była prezentacja multimedialna pt. „Józef Piłsudski” przygotowana przez uczennice kl. II d  Olgę Małek i Dorotę Sanicką. Autorki prezentacji w interesujący sposób przedstawiły życie i działalność niepodległościową  Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Pierwszą część Sejmiku zakończyła gra miejska pt. „Biłgoraj wczoraj i dziś”, podczas, której uczniowie odwiedzili, ważne dla historii i współczesności  Biłgoraja miejsca, takie jak np. Kościół p.w. św. Jerzego, Miasteczko na Szlaku Kultur, pomnik Armii Krajowej, Pomnik Wdzięczności, pomnik Powstańców Listopadowych, czy figurę św. Jana Nepomucena. Szukali również śladów przeprowadzanych w mieście inwestycji udzielając odpowiedzi na pytania, które otrzymali przed rozpoczęciem gry.

Druga część posiedzenia rozpoczęła się przedstawieniem przez posłów sprawozdawców efektów pracy podczas uczestnictwa w grze miejskiej. Rozstrzygnięty został również Konkurs Plastyczny na Plakat Promujący Stulecie Niepodległości Państwa Polskiego pt. „Niepodległa”- I miejsce zajęło Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju.  W części artystycznej zaprezentowali  się uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 i naszego gimnazjum.

Wszystkie punkty obrad zostały zrealizowane. Efekty pracy grup warsztatowych znalazły odzwierciedlenie w postaci Uchwały Sejmikowej, stanowiącej zbiór zadań przyjętych do realizacji przez Samorządy Uczniowskie. Uchwała XI Sejmiku Samorządów Uczniowskich Gimnazjów Powiatu Biłgorajskiego im. Celiny Ćwikły została opracowana, poddana pod głosowanie przyjęta do realizacji.