Prezydium Rady Rodziców

w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący

Katarzyna Odrzywolska

Z-ca przewodniczącego

Maria Kwiatkowska

Sekretarz

Grażyna Skrzydłowska

Skarbnik

Bogusław Senczyna

kom. rewizyjna

Iwona Małek

kom. rewizyjna

Mirosław Grasza

kom. rewizyjna

Andrzej Szatowski

 

Ewa Tutka

 

Ewelina Łukasik

 

Dorota Bernaś

 

Dariusz Paleczny